Implantoloski komplet

Zubni implantat i ostali dijelovi implantološkog kompleta

Kada nas pacijenti pitaju za cijenu zubnog implantata ustvari misle na implantološki komplet. Sami implantat nije dovoljan da bismo nadomjestili zub ili zube koji nedostaju. U ovom ćemo vam blogu stoga pojasniti od čega se sastoji implantološki komplet.

Implantološki komplet sastoji se od 3 dijela. Prvi dio je vijak koji se ugrađuje u kost. To je implantat u pravom smislu te riječi, ali kao što smo rekli bez ostalih dijelova nema funkciju. Drugi dio naziva se protetska nadogradnja ili abutment i on povezuje implantat i protetski nadomjestak. Treći dio je sami protetski nadomjestak, odnosno keramička krunica.

Zubni implantat ili “vijak”

Kao što smo prethodno naveli, ovo je dio implantološkog kompleta koji se ugrađuje u kost. Većina implantanata izrađena je od biokompatibilnog materijala – titana. Imlantat nakon nekog vremena u potpunosti sraste s kosti, tj. osteointegrira se, poput samog zuba. Neke kompanije ulažu ogromne napore u istraživanja vezana uz površinu implantat kako bi ovaj proces bio što brži i uspješniji. Neke od njih su uspješnije a neke manje i zato je vrlo bitno da vam stomatolog kaže koje implantat se ugrađuju u vaše tijelo-o ovome možete više čitati na “Zubni implantat-zašto je marka važna” i “Postotak uspješnosti ugrađenog implantata iznosi čak 98% i time je ovaj kirurški zahvat jedan od najsigurnijih u dentalnoj medicini. Sama ugradnja implantata u čeljust traje vrlo kratko, oko 30-ak minuta. Zahvat je bezbolan jer se izvodi pod lokalnom anestezijom. Jednom ugrađeni “vijak” preuzima ulogu korijena zuba.

Nakon ugradnje implantata u čeljust, potrebno je 3-6 mjeseci kako bi se u potpunosti integrirao u kost. To vrijeme mirovanja naziva se oseointegracija. Tijekom tog procesa pacijent ima privremeno rješenje.

Abutment ili protetska nadogradnja

Abutment je izrađen od titana ili cirkona i predstavlja spojnicu između samog implantata s jedne strane i nadomjestka (krunica, most, proteza) s druge strane te ima ulogu nosača istog. Vijkom se pričvršćuje na implantat koji je u međuvremenu srastao s kosti.

Abutment ili suprastruktura postavlja se 3-6 mjeseci nakon postavljanja implantata. Taj proces je također bezbolan i traje 10 minuta.

Protetski nadomjestak

Protetski nadomjestak predstavlja rješenje za nedostajući zub ili više njih. Ako nadoknađujemo jedan zub onda je to kruna, a ako nadoknađujemo više zuba može biti most.

Implantati i implantoloski komplet
Smile Studio
SmileMarketingDr. Paravić prima rezervacije za zahvate početkom 2023. u Smile Studio ordinaciji.

Dr. Paravić će nas posjetiti u Smile Studio ordinaciji početkom 2024-e godine.