ZAŠTITA PODATAKA

Prilikom korištenja naših usluga i prilikom korištenja naših internetskih stranica možda će od vas biti zatraženo da date osobne podatke. Vaši osobni podaci bit će korišteni strogo u suglasnosti sa zakonima o zaštiti podataka koji vrijede u Hrvatskoj. Osobni podaci predočeni na prezentaciji koriste se u standardnim procedurama u cilju obrađivanja vaših zahtjeva. Obrada i upotreba vaših podataka za konzultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz vašu izričitu suglasnost. Ako prilikom davanja podataka unaprijed navedene svrhe date i suglasnost da vaše podatke koriste i druge organizacije u sastavu  ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ako ne date svoj pristanak, vaši podaci neće biti ustupljeni nikome.

Pojedinosti o osobnim informacijama koje čuvamo o vama i njihovo brisanje možete zatražiti od odgovorne osobe putem e-mail-a, poštom ili telefonom koji su navedeni u Impressumu.

Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

Korištenje kolačića (eng. Cookies)

Kolačić je mala tekstualna datoteka, koja u sebi sprema Vaše Internet postavke. Gotovo svaka internetska stranica koristi ovu tehnologiju. Priliko Vaše prve posjete nekoj stranici Vaš Internet preglednik tu datoteku skida na Vaš uređaj. Kod idućeg posjeta iste stranice na istom uređaju, kolačić a time i u njemu spremljene informacije šalje se natrag stranici koja ga je kreirala (First Party Cookie) ili na neku drugu stranicu kojoj pripada (Third Party Cookie). Time stranica saznaje da je na tom uređaju i u tom pregledniku već bila otvarana te ponekad prikazuje drugačiji sadržaj nego prilikom prvog posjećivanja.

Najveći dio kolačića koji mi koristimo brišu se automatski sa Vašeg uređaja na kraju pregledavanja u pregledniku („Session-Cookies“). Uz to koristimo i kolačiće koji i nakon prekida sesije i dalje ostaju na Vašem uređaju. Najčešći razlog je da bi poboljšali vaše iskustvo sa stranicom te prilagodili prikaz Vašim potrebama i time optimirali vrijeme učitavanja stranice. Ove podatke nije moguće povezati sa pojedinačnim korisnikom jer se prikupljaju isključivo anonimno.

Postavke kolačića

Vaš Internet preglednik može se podesiti tako da kolačići budu prihvaćeni samo uz Vašu suglasnost ili da budu u potpunosti odbijeni. Ovdje moramo upozoriti da se može desiti da bez korištenja kolačića područja ili pojedini dijelovi stranica funkcioniraju ograničeno odnosno da ih uopće nije moguće koristiti.

Vi imate mogućnost upravljanja korištenjem kolačića (eng. Cookies) odnosno njihovog blokiranja tako da podesite postavke svojeg Internet preglednika.

Implementiranje dodataka za društvene mreže (Social Plugins)

Facebook

Na našim internetskim stranicama koriste se dodaci Facebooka. Za to koristimo gumb “Sviđa mi se” (eng. “like”). Riječ je o ponudi američke tvrtke Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 SAD). Posjećivanjem jedne od naših internetskih stranica koja sadrži takav dodatak nećete biti dovedeni u vezu s ovom tvrtkom. To će se dogoditi tek nakon što date svoju izričitu suglasnost koja će se od vas zatražiti nakon što kliknete na odgovarajuće polje.

Svrhu i opseg prikupljanja te daljnju obradu i korištenje podataka koje koristi Facebook kao i uz to povezana Vaša prava i mogućnosti postavki za zaštitu Vaše privatnosti pogledajte pod zaštitom podataka kod Facebooka na njihovim stranica: http://www.facebook.com/policy.php

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene preko naših web stranica pridruži Vašem Facebook računu, molimo Vas da se prije korištenja naših stranica odjavite sa Facebooka. Učitavanje Facebook dodataka možete spriječiti i uz pomoć dodataka (Add-On) za vaš preglednik, npr. sa “Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Više o Politici privatnosti i Uvjetima korištenja.

UVJETI KORIŠTENJA KREKEN PLATFORME

KRAKEN PLATFORMA

1. Predmet Općih uvjeta korištenja
1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Opći uvjeti”) uređuju uvjeti i način korištenja KRAKEN PLATFORME (dalje u tekstu: “PLATFORMA”) kao usluge pružene korisniku od strane trgovačkog društva Automation Titan Tech d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb,
OIB: 13115572271 (dalje u tekstu: “Kraken”) temeljem Ugovora zaključenog između Klijenta i trgovačkog društva Automation Titan Tech d.o.o., Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, OIB: 13115572271.

1.2. Ovi Opći uvjeti su obvezujući za Kraken i Klijenta koji Općim uvjetima pristupa s ciljem korištenja PLATFORME te čine sastavni dio ugovora između Krakena i Klijenta.

2. Definicije

2.1. Klijent je pojam koji primarno obuhvaća pravnu ili fizičku osobu koja je s Krakenom ušla u ugovorni odnos s ciljem da koristi usluge PLATFORME, ali taj pojam također obuhvaća i svaku pravnu ili fizičku osobu koja posredno ili neposredno koristi usluge PLATFORME.

2.2. PLATFORMA ima značenje usluge kako je gore naznačena a predstavlja programsko rješenje (software) koje služi za slanje web push notifikacija, oglašavanje putem web push notifikacija, automatizaciju marketinga, generiranje kontakata potencijalnih Korisnika Klijenata, automatiziranu  omunikaciju sa postojećim i potencijalnim Korisnicima, dodatnu prodaju postojećim Korisnicima temeljenu na personaliziranom iskustvu te opciju postavljanja koda koji omogućuje funkcionalnost oglašavanja putem chatbot sustava na portalu Klijenta. 

2.3. Korisnik je pojam koji označava fizičke osobe posjetitelje web stranica Klijenata.

2.4. Uvjeti je akt u smislu članka 28. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i kojim se u bitnome uređuje odnos između Klijenta kao voditelja obrade i Krakena kao izvršitelja obrade u odnosu na samu obradu osobnih podataka Korisnika putem platforme – Uvjeti obrade
osobnih podataka putem PLATFORME.

2.5. Mjerodavno pravo se odnosi na UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, Narodne novine br. 42/2018. 

2.6. Ticketing sustav označava korisničko sučelje na PLATFORMI koje služi kao kanal za zaprimanje prijava o tehničkim poteškoćama i greškama na PLATFORMI i kroz koji Kraken obrađujezaprimljene prijave tehničkih poteškoća i druge upite. 

3. Način korištenja PLATFORME

3.1. PLATFORMA je programsko rješenje koje je u skladu sa svojom svrhom prilagodljivo potrebama pojedinog Klijenta, odnosno prirodi njegovih usluga. PLATFORMA se prije početka korištenja prilagođava specifičnoj vrsti marketinga, komunikacije i prodaje koju usluge Klijenta zahtijevaju.

3.2. U tu svrhu, Klijent je obvezan Krakenu pružiti detaljne upute u pogledu barem sljedećih stavki:
3.2.1. podataka koje želi da se putem PLATFORME prikupljaju,
3.2.2. ulaznih kanala podataka (Chatbot, e-mail, pixel i/ili uvoz postojećih baza podataka Klijenta na PLATFORMU),
3.2.3. konfiguracije Chatbota,
3.2.4. želi li opciju sinkronizacije podataka i pristupa Korisnika sa više različitih uređaja.

3.3. Ovisno o uputama Klijenta, Kraken će za Klijenta otvoriti posebni korisnički račun naPLATFORMI i konfigurirati ga u skladu s potrebama Klijenta.  Nakon toga, Kraken Klijentu prepušta upravljanje nad prilagođenim korisničkim računom na PLATFORMI a prema potrebi
Klijentu pruža samo tehničku podršku u slučaju potrebe. 

3.4. Kraken osigurava da se upute i pojašnjenja za korištenje za PLATFORME nalaze u sklopu korisničkog računa i da su Klijentu dostupne u svakom trenutku za vrijeme korištenja PLATFORME. 

4. Odgovornost za korištenje PLATFORME
4.1. Klijent odgovara za korištenje PLATFORME u skladu s ovim Općim uvjetima i na način kako je definirano Uvjetima te međusobnim dogovorima Krakena i Klijenta prilikom uspostave korisničkog računa Klijenta. Pritom, Klijent će Krakenu nadoknaditi svaku štetu koja će proizaći iz korištenja korisničkog računa na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima i Uvjetima. 

4.2. Klijent će Krakenu odgovarati za svu štetu koja nastane zbog toga što je Klijent u korisnički račun na PLATFORMI unosio podatke koje je neovlašteno prikupio te osobne podatke za koje nema pravni temelj obrade u skladu s Mjerodavnim pravom. Klijent nije ovlašten putem PLATFORME prikupljati druge podatke izuzev onih koji su u inicijalnim postavkama korisničkog računa PLATFORME – ili naknadnim promjenama inicijalnih  postavki – zabilježeni kao potrebniset podataka za svrhe koje Klijent koristi PLATFORMU. 

4.3. Klijent nije ovlašten ni na koji način mijenjati osnovne postavke PLATFORME kako bi u nju mogao unositi ili ju koristiti za obradu podataka za koje PLATFORMA nije namijenjena (primjerice pohrana IP adrese Korisnika). Klijent će Krakenu odgovarati za svaku štetu koja nastane takvim radnjama  Klijenta.

5. Odgovornost za sadržaj
5.1. Kraken ne utječe na bilo koji način na kreiranje, filtriranje, pribavljanje i distribuiranje sadržaja koji se oglašavaju putem PLATFORME, te nema nadzor nad izvorom navedenih sadržaja. 

5.2. Korištenjem PLATFORME Klijent prihvaća, prima na znanje i upoznat je da Kraken ne snosi i neće snositi ikakvu odgovornost za bilo kakve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica i slično) koji se oglašavaju korištenjem PLATFORME, putem Klijenata ili bilo kojih trećih osoba. 

5.3. Korištenjem PLATFORME Klijent prihvaća svoju isključivu odgovornost za sve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koje oglašava korištenjem PLATFORME. 

5.4. U slučaju saznanja za bilo kakve sadržaje koji bi bili protivni pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i bilo kojim drugim pozitivnim propisima kojima je Klijent obvezan, kao i ako bi takvi sadržaji mogli značiti kršenje ugovora i ovih Općih uvjeta, Klijent će odmah, bez odlaganja, o tome obavijestiti Kraken koji je ovlašten takve sadržaje bez odlaganja ili suglasnosti Klijenta ili bilo koje treće strane eliminirati iz sustava PLATFORME. Ako je dvojbeno da li je neki sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima kako je navedeno u prethodnoj rečenici, Kraken je ovlašten sam, u dobroj vjeri, procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj. Klijent se pritom odriče svih
zahtjeva spram Krakena koji bi bili ugovorne ili izvanugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

5.5. Kraken je ovlašten po saznanju o oglašavanju bilo kakvih sadržaja koji bi i bili protivni pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i bilo kojim drugim pozitivnim propisima kojima je Klijent obvezan, a do kojih je saznanja došao na drugi način nego je predviđeno u točki 5.4. ovih Općih uvjeta sam, bez ikakvog daljnjeg odobrenja ili suglasnosti Klijenta ili bilo koje treće strane, ukloniti predmetne sadržaje iz sustava PLATFORME. Ako je dvojbeno da li je neki sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima kako je navedeno u prethodnoj rečenici, Kraken je ovlašten sam, u dobroj vjeri, procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj. Klijent se pritom odriče svih zahtjeva
spram Krakena koji bi bili ugovorne ili izvanugovorne, građanskopravne, prekršajnopravne ili kaznenopravne naravi. 

5.6. Kraken nije obvezan nadoknaditi, u potpunosti ili djelomično, bilo kakvu štetu koja Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sustava PLATFORME od strane Klijenta i za bilo koje radnje Klijenta uporabom ili zlouporabom sadržaja iste, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja koji se nalazi na PLATFORMI. 

6. Tehnička podrška 

6.1. Kraken pruža neprekidnu tehničku podršku Klijentu za sve vrijeme korištenja usluge PLATFORME putem Ticketing sustava i putem e-mail adrese [email protected]

6.2. Kraken će odmah po primitku obavijesti o grešci u radu PLATFORME ili bilo kojeg upita zaprimljenog u vezi jednog od dva navedena kanala upit uzeti u obradu. Svaka greška u radu PLATFORME će biti otklonjena u roku 24 sata. Ako je greška u radu PLATFORME takve prirode da ne može biti otklonjena u roku 24 sata od zaprimanja prijave, Kraken će o tome na odgovarajući način obavijestiti Klijenta i uputiti ga u razloge i daljnje korake. 

7. Zaštita osobnih podataka 

7.1. Budući da se putem PLATFORME obrađuje potrebama Klijenta prilagođen set osobnih podataka Korisnika, PLATFORMA je prilagođena sustavu zaštite osobnih podataka kako je propisan Mjerodavnim pravom. 

7.2. Budući da je za potrebe izvršenja usluge PLATFORME Kraken izvršitelj obrade a Klijent Voditelj obrade, u Prilogu 1 ovih Općih uvjeta nalaze se Uvjeti. Uvjetima se između ostalog osobito uređuje predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta osobnih podataka i kategorija ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

7.3. Kraken će u skladu s Mjerodavnim pravom odgovarati samo za onu štetu koja Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani nastane uslijed Krakenovog ne pridržavanja Uvjeta i ovih Općih uvjeta. 

7.4. Budući da Klijent putem PLATFORME prikuplja osobne podatke Korisnika, Klijent je obvezan Korisnike na odgovarajući način obavijestiti o osobnim podatcima koje na taj način prikuplja u skladu s člankom 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Kraken neće ni na koji način odgovarati ili biti obvezan nadoknaditi štetu nastalu Klijentu, Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani ako Klijent nije Korisniku u skladu s Mjerodavnim pravom pružio odgovarajuću obavijest o podatcima koji se obrađuju putem PLATFORME. 

8. Završne odredbe 

8.1. Ovi Opći uvjeti i Uvjeti će se učiniti dostupnima Klijentima prilikom ugovaranja usluge PLATFORME, bilo putem online kanala ili na drugi način. 

8.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave 01.01.2020. 

8.3. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta i Uvjeta će se na jednak način učiniti dostupne Klijentima i odgovarajuće će ih se obavijestiti o prirodi izmjene. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta i Uvjeta će se na jednak način i odgovarajuće primjenjivati na Klijente. 

8.4. U slučaju da se pojedine odredbe ovih Općih uvjeta i Uvjeta utvrde kao pravno nevaljani i nevažeći, obveze utvrđene ovim Općim uvjetima i Uvjetima će se nastaviti izvršavati u preostalom dijelu, te će ugovorne strane odmah pristupiti zamjeni takve odredbe, odredbom koja je pravno valjana. 

PRILOG 1

UVJETI OBRADE OSOBNIH PODATAKA PUTEM PLATFORME

1. Predmet Uvjeta 

1.1. Predmet ovih Uvjeta je obrada osobnih podataka putem PLATFORME pri čemu trgovačko društvo Automation Titan Tech d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, OIB: 13115572271 djeluje u svojstvu izvršitelja obrade (dalje u tekstu: “Izvršitelj obrade”), dok Klijent u smislu Općih uvjeta djeluje u svojstvu voditelja obrade (u daljnjem tekstu: “Voditelj obrade”) kako je određeno Mjerodavnim pravom. 

1.2. Niže navedene odredbe kao i obrada osobnih podataka primjenjivati će se samo u slučaju kada Izvršitelj obrade obrađuje Osobne Podatke u ime Voditelja obrade temeljem Općih uvjeta i dogovorenih uvjeta suradnje, odnosno za vrijeme korištenja PLATFORME. 

2. Definicije 

2.1. U svrhu primjene ovih Uvjeta, sljedeći izrazi imaju sljedeće značenje:
2.1.1. “Sustav obrade” podrazumijeva bilješke o podatcima i odabranim opcijama konfiguracije PLATFORME koje je Voditelj obrade odabrao i koji su implementirani u korisnički račun na PLATFORMI. Pod tim se pojmom osobito podrazumijevaju sljedeće stavke: (i) kategorije Osobnih Podataka koji se obrađuju u sklopu usluge PLATFORME, (ii) ulazni kanali Osobnih podataka te (iii) drugi podatci o odabranim opcijama i konfiguraciji PLATFORME. Bilješke o navedenim stavkama su pohranjene unutar korisničkog računa na PLATFORMI i na odgovarajući su način dostupne Voditelju obrade i Izvršitelju obrade. Sustav obrade čini sastavni dio ovih Uvjeta; 

2.1.2. “Ispitanik” podrazumijeva Korisnika kako je određen Općim uvjetima, odnosno fizičku osobu posjetitelja web stranica Voditelja obrade čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

2.1.3. “Osobni Podaci” podrazumijeva svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Ispitanik). Pojedinac čiji se identitet može utvrditijest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet (sukladno definiciji u Mjerodavnom pravu) koje obrađuje Izvršitelj obrade u ime Voditelja obrade pri omogućavanju usluga PLATFORME. 

Kategorije Osobnih Podataka koji se obrađuju u sklopu usluge PLATFORME će biti definirane u sklopu Sustava obrade;

2.1.4. “Obrada” označava svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, sukladno Mjerodavnom pravu. Obrada Osobnih Podataka temeljem Općih uvjeta i Općih uvjeta i dogovorenih uvjeta suradnje također je navedena u sklopu Sustava obrade; 

2.1.5. “Povreda Osobnih Podataka” podrazumijeva bilo kakvo kršenje sigurnosti ili privatnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Osobnim Podacima. Radi izbjegavanja svake sumnje, navedeno uključuje bilo koju povredu uzrokovanu od strane zaposlenika ili podizvođača Izvršitelja obrade ili bilo koje osobe koja postupa po ovlaštenju Izvršitelja obrade (npr. savjetnici i sl.); 

2.1.6. “Treća zemlja” država koja nije članica Europske Unije (EU) i/ili Europske ekonomske zajednice (EEA). 

2.2. Ostali izrazi, definicije i pojmovi koji su definirani u dijelu Općih uvjeta odgovarajuće se primjenjuju i u ovim Uvjetima. 

3. Svrha obrade osobnih podataka 

3.1. Svrha obrade osobnih podataka koja je predmet ovih Uvjeta je izvršavanje usluge PLATFORME, odnosno omogućavanje korištenja usluge PLATFORME od strane Voditelja obrade u svrhu marketinga, komunikacije i prodaje. 

4. Obveze Voditelja obrade 

4.1. Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Mjerodavnim pravom. 

5. Obveze izvršitelja obrade 

5.1. Izvršitelj obrade će Osobne podatke obrađivati isključivo u skladu s Općim uvjetima, ovim Uvjetima i u skladu s potrebama i uputama Voditelja obrade koje su u bitnome sadržane u sklopu Sustava obrade, osim ako određenu Obradu nalaže Mjerodavno pravo. U tom slučaju, Izvršitelj obrade će obavijestiti Voditelja obrade o navedenoj zakonskoj obvezi prije Obrade, osim ako se tim pravom zabranjuje takvo izvješćivanje zbog važnih razloga javnog interesa. 

5.2. Izvršitelj obrade će čuvati Osobne Podatke povjerljivima te osigurati da su se osobe ovlaštene obrađivati Osobne Podatke obvezale na povjerljivost ili su pod odgovarajućom zakonskom obvezom povjerljivosti. 

5.3. Izvršitelj obrade će poduzeti i provesti sve potrebne mjere u skladu s člankom 6. ovih Uvjeta (Sigurnost Obrade). 

5.4. Izvršitelj obrade će voditi evidenciju Obrade osobnih podataka u smislu Članka 30. stavka 2. 

GDPR-a. 

5.5. Izvršitelj obrade će imenovati Službenika za zaštitu podataka, ako su ispunjene pretpostavke iz članka 37. GDPR-a. 

5.6. Izvršitelj obrade će uzimajući u obzir prirodu Obrade, pomagati Voditelju obrade putem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, koliko je to moguće, da se ispuni obveza Voditelja obrade u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava Ispitanika koja su utvrđena Mjerodavnim pravom. 

5.7. Izvršitelj obrade će pomagati Voditelju obrade u osiguravanju usklađenosti s obvezama u skladu s Mjerodavnim pravom, uzimajući u obzir prirodu Obrade i informacije koje su dostupne 

Izvršitelju obrade. 5.8. Izvršitelj obrade će po izboru Voditelja obrade, obrisati ili vratiti sve Osobne Podatke Voditelju obrade nakon prestanka korištenja usluge PLATFORME te obrisati postojeće kopije osim ako sukladno pravu Unije ili pravu države članice postoji obveza pohrane Osobnih Podataka. 

5.9. Izvršitelj obrade će staviti na raspolaganje Voditelju obrade sve informacije koje su neophodne za dokazivanje poštivanja obveza utvrđenih u ovom članku 5. ovih Uvjeta te dopustiti nadzor koje poduzima Voditelj obrade ili drugi revizor kojeg je ovlastio Voditelj obrade. S time u vezi, Izvršitelj obrade će odmah obavijestiti Voditelja obrade ako, po njegovom mišljenju, određena uputa krši Mjerodavno pravo ili druge relevantne odredbe države članice EU o zaštiti osobnih podataka.

5.10. Izvršitelj obrade će izmijeniti odredbe Općih uvjeta i/ili ovih Uvjeta radi usklađenja s obvezama Mjerodavnog prava.

6. Sigurnost obrade 

6.1. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhu Obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba, Izvršitelj obrade će prije bilo koje Obrade provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi toga da se osigura razina sigurnosti adekvatna riziku, uključujući, između ostalog, prema potrebi: 

6.1.1. pseudonimizaciju i enkripciju Osobnih Podataka;

6.1.2. sposobnost osiguranja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava Obrade;
6.1.3. sposobnost pravodobne uspostave dostupnosti i pristupa Osobnim Podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta; 

6.1.4. proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti Obrade.
6.2. Prilikom procjene odgovarajuće razine sigurnosti, u obzir se posebno uzimaju rizici koje predstavlja Obrada, posebno rizici od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja Osobnih Podataka ili neovlaštenog pristupa Osobnim Podacima koji su
preneseni, pohranjeni ili na drugi način Obrađivani. 

6.3. Voditelj obrade i Izvršitelj obrade će poduzeti korake kako bi se osiguralo da svaka fizička osoba koja postupa kao ovlaštenik Voditelja obrade ili Izvršitelja obrade koja tako ima pristup Osobnim Podacima, ne obrađuje navedene podatke osim na način kako je određeno ovim Uvjetima,  jerodavnim pravom i u skladu s inicijalnim uputama i željama Voditelja obrade u pogledu konfiguracije PLATFORME. Iznimku predstavlja situacija ako je takva osoba na to obvezna prema pravu Europske unije ili pravu države članice EU. 

6.4. Izvršitelj obrade će u roku od 24 (dvadeset četiri) sata obavijestiti Voditelja obrade ako sazna za bilo kakvu Povredu Osobnih Podataka. Takvu obavijest će poslati na kontakt adresu Voditelja obrade koja se koristi u uobičajenoj komunikaciji za potrebe PLATFORME, uz istovremeno slanje preslike na [email protected]. Kad i u mjeri u kojoj nije moguće istodobno pružiti sve informacije o Povredi Osobnih Podataka, preostaleinformacije mogu se dostaviti u fazama, ali bez nepotrebne daljnje odgode.

7. Podizvođači Izvršitelja obrade 

7.1. Korištenjem usluga PLATFORME, Voditelj obrade je svjestan da Izvršitelj obrade zbog potreba i funkcionalnosti PLATFORME koristi podizvođače te da postoji mogućnost da će u budućnosti morati angažirati dodatne podizvođače ili postojeće promijeniti. Voditelj obrade pristaje na angažiranje tih podizvođača kao podizvršitelja obrade. 

7.2. Kako bi osigurao održanje visoke razine zaštite osobnih podataka i sigurnosti PLATFORME Izvršitelj obrade će odluku o odabiru pojedinih  odizvršitelja obrade donositi oprezno i primjenjujući visok standard profesionalne pažnje. Izvršitelj obrade neće podugovarati bilo koju Obradu Osobnih Podataka bez sklapanja pisanog ugovora s podizvršiteljem obrade koji će sadržavati obveze zaštite osobnih podataka kako su navedene u ovim Uvjetima. 

7.3. Ako Voditelj obrade nije suglasan s podugovaranjem Obrade od strane Izvršitelja obrade, Voditelj obrade može prekinuti bilo koju suradnju s Izvršiteljem obrade u odnosu na usluge PLATFORME. 

8. Nadzor i revizija 

8.1. Voditelj obrade ima pravo, samostalno ili imenovanjem neovisne treće osobe (koja nije konkurent Izvršitelja obrade i uz prihvaćanje Izvršitelja obrade), nadzirati pridržava li se Izvršitelj obrade obveza iz ovih Uvjeta te postupa li u skladu sa inicijalnim zahtjevima i uputama Voditelja obrade. Izvršitelj obrade će surađivati te pomagati Voditelju obrade ili trećoj osobi koja obavlja reviziju na način da će mu dati tražene informacije, pružiti traženu dokumentaciju, omogućiti pristup poslovnim prostorijama, IT sustavima i drugim sredstvima potrebnim za djelotvorni nadzor nad pridržavanjem odredbi ovih Uvjeta. 

8.2. Izvršitelj obrade će osigurati da Voditelj obrade ima jednaka prava u odnosu na sve odabrane podizvođače obrade. Izvršitelj obrade može ponuditi alternativna rješenja za nadzor, na primjer reviziju obavljenu od strane neovisne treće osobe, a koje Voditelj obrade može, ali i
ne mora prihvatiti. 8.3. Nadzor iz ovog članka mora biti najavljen Izvršitelju obrade najkasnije 30 dana prije njegova održavanja te mora biti proveden temeljem okvirnog plana o kojem će se Voditelj obrade i Izvršitelj obrade sporazumjeti prije nego li se nadzor provede. U slučaju da se ne uspiju
sporazumjeti o okvirnom planu, Voditelj obrade ga ima pravo samostalno odrediti. 

8.4. Izvršitelj obrade će omogućiti nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka na razini Republike Hrvatske ili EU, mogućnost provođenja nadzora u poslovnim prostorima Izvršitelja obrade. 

8.5. U slučaju da bilo koje tijelo nadležno za zaštitu podataka ili drugo (nadzorno) tijelo inicira pregled Obrade Osobnih Podataka od strane Voditelja obrade, ili ako ispitanik podnese prigovor protiv Voditelja obrade, a predmet je u vezi s Obradom za koju se pretpostavlja da je izvršena od strane Izvršitelja obrade, Izvršitelj obrade će pomoći Voditelju obrade dokumentacijom i drugim informacijama u vezi obrade, radi omogućavanja Voditelju obrade da udovolji nadležnim tijelima u njihovom nadzoru i odgovori na svaki prigovor. 

9. Dodatne zaštitne mjere 

9.1. Obavijest: Izvršitelj obrade će konstantno i pravovremeno pružati Voditelju obrade sve aktualne informacije o Obradi, koje Voditelj obrade može razumno zatražiti kada je to potrebno radi ispunjenja njegovih obveza prema Mjerodavnom pravu. 

9.2. Povrede Osobnih Podataka: Na zahtjev Voditelja obrade, Izvršitelj obrade će surađivati s Voditeljem obrade te mu pružiti informacije o prirodi, okolnostima i uzrocima Povrede Osobnih Podataka. Izvršitelj obrade će poduzeti sve radnje potrebne za sprečavanje daljnjih gubitaka ili na drugi način ograničiti posljedice Povrede Osobnih Podataka. Izvršitelj obrade će provesti profesionalnu forenzičku i sigurnosnu provjeru i reviziju u vezi s Povredom Osobnih Podataka. Povreda Osobnih podataka će se riješiti u skladu s Mjerodavnim pravom i uputama koje Voditelj
obrade može dati Izvršitelju obrade. 

9.3. Obveza suradnje radi osiguravanja prava Ispitanika: Izvršitelj obrade će, ako to zatraži Voditelj obrade, bez dodatnog troška za Voditelja obrade ili Ispitanike:

9.3.1. odmah dostaviti Voditelju obrade kopiju Osobnih podataka u razumljivom obliku, i/ili

9.3.2. prema odluci Voditelja obrade, u svakom trenutku omogućiti im pristup Osobnim Podacima, i/ili 

9.3.3. odmah izmijeniti, ispraviti, blokirati ili obrisati Osobne Podatke na način kako je propisano Mjerodavnim pravom. 

9.4. Postupanje sa zahtjevima i prigovorima javnih subjekata: ovisno o tome što je dozvoljeno Mjerodavnim pravom, u slučaju kad Izvršitelj obrade zaprimi zahtjev ili pritužbu nadležnog tijela glede bilo kojeg Osobnog Podatka, bez odgode će obavijestiti Voditelja obrade s naznakom o kojem se nadležnom tijelu radi, opsegu zahtjeva i osnovi navedenoj u zahtjevu ili pritužbi. S tim u vezi, Izvršitelj obrade će bez odgode uputiti zahtjev ili pritužbu Nadležnog tijela Voditelju obrade kako bi Voditelj obrade odgovorio na zahtjev ili pritužbu Nadležnog tijela nakon savjetovanja s Izvršiteljem obrade, ako drukčije nije određeno Mjerodavnim pravom ili drugim pravom primjenjivim na ove Uvjete.

Dr. Paravić prima rezervacije za zahvate početkom 2023. u Smile Studio ordinaciji.

Rezerviraj svoje besplatne konzultacije ili termin u razdoblju od 21. do 24. svibnja već danas!