Usta na udaru šećerne bolesti

Šećerna bolest se ubraja među najčešće poremećaje iz skupine bolesti žlijezda s unutarnjim izlučivanjem. Uzrokovana je neodgovarajućom funkcijom gušterače, kroničnog je tipa i ima posljedice za cijeli organizam. Promjene koje uzrokuje ova bolest dovode do komplikacija koje zahvaćaju i usnu šupljinu. Važno je spomenuti da šećerna bolest ne izaziva neke specifične promjene ako je pod kontrolom, no ako je nekontrolirana dovodi do niza promjena.

Promjene u usnoj šupljini uzrokovane šećernom bolešću očituju se promjenama na krvnim žilama, u žlijezdama slinovnicama i na sluznici. Također su uočene promjene u sastavu sline, kao i sklonost gljivičnim infekcijama.

Nekontroliranu šećernu bolest prate slatkasti zadah ili zadah po acetonu, relativno brz gubitak zubnog grebena, suhoća usta (kserostomija) i osjećaj pečenja u ustima ( stomatopiroza), crvena sluznica sklona ozljedama, infekcije. Često je nalaz i otečeno, crveno zubno meso, slabljenje potpornog aparata zuba s mogućim parodontnim apscesima (gnojnim upalama).

Posljedice šećerne bolesti

Osjećaj suhoće je jedna od najčešćih posljedica šećerne bolesti. Uslijed ove bolesti dolazi do promjena u žljezdama slinovnicama koje dovode do smanjenja količine izlučene sline i svih zaštitnih faktora u njoj. Na taj način gubi se zaštitna uloga sline u usnoj šupljini pa se kao posljedica javlja povećana sklonost infekcijama. Osim smanjenog lučenja sline povećava se i njena gustoća, a time i koncentracija enzima. Povećana enzimatska aktivnost ima za posljedicu povećanu kiselost sline koja onda pogoduje razvoju karijesa i gljivičnih infekcija. Navedene promjene sline uzrokuju naravno i otežano gutanje i govor.

Osjećaj pečenja u ustima je također jedna od čestih posljedica ove kronične (dugotrajne) bolesti. Najviše je izraženo na jeziku no zahvaća i ostatak usta. Promjene u sastavu sline bitan su čimbenik u pojavi osjećaja pečenja, kao i promjene na krvnim žilama uzrokovane šećernom bolesti. Naime, kod oboljelih dolazi do suženja krvnih žila, što uzrokuje smanjenje protoka krvi, nagomilavanja štetnih tvari u stjenkama,a česta su i kapilarna krvarenja ( kapilare- najmanje krvne žile u našem tijelu). Uslijed ovih promjena dolazi do propadanja tkiva, pa tako i određenih stanica na jeziku koji tada postaje crven i otečen.

Kod težih i uznapredovalih oblika šećerne bolesti dolazi i do propadanja živčanih završetaka na jeziku i sluznici usne šupljine, što može dovesti do gubitka osjeta na jeziku te osjećaja utrnulosti dijelova ili čitave sluznice.

Spomenuo bih i sklonost oboljelih od šećerne bolesti infekcijama, prvenstveno gljivičnim infekcijama. Najčešće gljivicama iz roda candida – tzv, kandidijaza. Oralna kandidijaza javlja se u obliku bijelih naslaga koje se lakodstranjuju sa sluznice, ali i lagano krvare. Najčešće zahvaća jezi, zatim meko nepce i sluznicu obraza, a može se proširiti i na kutove usana.

U sljedećem broju pisat ću o utjecaju ove bolesti isključivo  na  zube i potporni aparat zuba.

Autor: Damir Mikšić, dr. stom.