Šećerna bolest se ubraja među najčešće poremećaje iz skupine bolesti žlijezda s unutarnjim izlučivanjem. Uzrokovana je neodgovarajućom funkcijom gušterače, kroničnog je tipa i ima posljedice za cijeli organizam. Promjene koje uzrokuje ova bolest dovode do komplikacija koje zahvaćaju i usnu šupljinu. Važno je spomenuti da...