Pulpitis je stanje u kojem se inficira (upali) najdublji sloj zuba, pulpa. Infekcija ne započinje unutar pulpe, već na površini zuba zbog karijesa ili ozljede. Ukoliko se karijes ne liječi, bakterije postepeno prodiru sve dublje u zub, od cakline preko dentina do pulpe koja sadrži...

Dr. Paravić će nas posjetiti u Smile Studio ordinaciji 23. i 24. studenog.