Rigenerazione ossea nadoknada kosti

Nadoknada kosti radi implantološke terapije

Gubitkom zuba dolazi do promjena u kosti, postepenog smanjenja volumena kako u širini tako i visini. Kako do svega ne bi došlo preporučljivo bi bilo izgubljeni zub odmah nadoknaditi implantatom. Ako je moguće, napraviti to u istoj posjeti što je za pacijenta i najmanje traumatično. Kod nekih slučajeva, prije same ugradnje implantata bit će potrebna je augmentacija, odnosno nadoknada kosti.

Nedostatak kosti može biti takav da je nadoknadu moguće izvršiti u istoj posjeti kada se stavljaju implantati, ali može biti i toliko velik da je potrebna znatno složenija terapija.

Nadoknada kosti prije ugradnje impantata

Ponekad su koštani defekti toliko veliki da će se prvo trebati pozabaviti njima. Najprije staviti novu kost, pustiti da sve zacijeli pa tek naknadno ići na stavljanje implantata.

U svakom slučaju, nadoknada kosti u tim slučajevima je neizbježna zato što preostala kost nema dovoljno mjesta za prihvat implantata, bilo u širinu ili u visinu.

Do izrazitog gubitka kosti kod pacijenata dolazi prije svega dugotrajnim nedostatkom zubi. Među pacijentima postoje također velike razlike u odgovoru tkiva na dugotrajnu bezubost. Kod nekih će gubitak biti malen i čitav proces pregradnje, tokom godina, teći će vrlo sporo. S druge strane, postoje pak slučajevi gdje proces premodelacije teče brzo i do krajnjih granica, kada se debljina kosti svede na krajnji minimum.

Kao materijal za nadoknadu koristi se najčešće umjetna kost pomiješana s kosti samog pacijenta. Prije nego što se krene na cijeli postupak potrebno je izvršiti analizu kako bi se ustanovilo je li potrebna augmentacija kosti i ako je, u kojoj količini.

U prvoj fazi nadoknade kosti analizira se čeljust, rentgenska snimka, obavlja se razgovor s pacijentom i ocjenjuje njegovo opće zdravstveno stanje. Ako su svi uvijeti zadovoljeni pristupa se zahvatu.

O mogućnostima koje pružaju sami implantati možete se dodatno informirati u našim prethodnim objavama Kada ugraditi zubni implantat? i ALL-ON-4 – zamijenite proteze fiksnim mostovima u jednom danu.

Smile Studio
SmileStudioDr. Paravić prima rezervacije za zahvate početkom 2023. u Smile Studio ordinaciji.

Dr. Paravić će nas posjetiti u Smile Studio ordinaciji početkom 2024-e godine.