Dr. Paravić prima rezervacije za zahvate početkom 2023. u Smile Studio ordinaciji.

Dr. Paravić će nas posjetiti u Smile Studio ordinaciji 23. i 24. studenog.