Specijalizacija u Berlinu

Tehnologija i znanje u implantologiji i dentalnoj medicini napreduju velikom brzinom. Ulaganje u znanje i praćenje najnovijih postupaka i tehnologija osiguravaju bolju kvalitetu usluge, manje boli, sigurnije i učinkovitije postupke i terapije za pacijente.

Dr. Damir Mikšić nedavno je uspješno završio specijalizaciju u jednoj od najpoznatijih europskih sveučilišnih bolnica Charité u Berlinu i s time stekao titulu specijalista regeneracije u dentalnoj implantologiji i parodontologiji.

Specijalizacija je obuhvatila najnovije pristupe pri zahvatima u implantologiji kao i onima vezanim za nadograđivanje i rekonstrukciju kosti te potpornog tkiva zuba.

Što to znači za naše pacijente?

Najnovije procedure u implantologiji i oralnoj kirurgiji za pacijente donose manju postoperativnu bolnost i nelagode nakon zahvata. Također, zahvati su sigurniji, a šanse za uspjeh terapije povećane.

 

dr. Damir Mikšić - diplomaDr. Paravić prima rezervacije za zahvate početkom 2023. u Smile Studio ordinaciji.

Dr. Paravić će nas posjetiti u Smile Studio ordinaciji početkom 2024-e godine.